Συντήρηση

Η εταιρεία μας ακολουθώντας τις σύγχρονες ανάγκες των αθλητικών και κτηριακών εγκαταστάσεων καθώς και των έργων υποδομής επενδύει στη δυνατότητα μακροχρόνιας παροχής υπηρεσιών συντήρησης με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία των εγκαταστάσεων, την αύξηση της ενεργειακής τους απόδοσης και τον εκσυγχρονισμό τους με βάση τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των χρηστών τους.