Η εταιρεία μας

Η εταιρεία ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ ΙΚΕ ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2020 στηριζόμενη στην υπερτριαντάχρονη παρουσία των στελεχών της στον χώρο της Κατασκευής Δημοσίων Έργων, σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη γνώση και την ακαδημαϊκή επάρκεια της νεότερης γενιάς.

Η εταιρεία ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ ΙΚΕ απαρτίζεται από στελέχη Τεχνικών εταιρειών που απέκτησαν πολύ μεγάλη Εμπειρία από την πολυετή ενασχόλησή τους σε Κατασκευαστικά Έργα.

Στόχος

Αξιοπιστία

Επιτυχημένες συνεργασίες

Καινοτόμα έργα

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η Κατασκευή και Συντήρηση Δημοσίων και Ιδιωτικών Κατασκευών, Αθλητικών και Ενεργειακών Έργων και Εγκαταστάσεων. Για την επίτευξη αυτού του Σκοπού προβαίνει στην Παραγωγή-Προμήθεια, Εισαγωγή, Εξαγωγή Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Μηχανημάτων, Εξειδικευμένων Υλικών και εξοπλισμού από την Ελλάδα και το Εξωτερικό, καθώς και στην εμπορεία αυτών στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα. Ιδιαίτερη δραστηριότητα και εξειδίκευση της εταιρείας αποτελεί η Κατασκευή και Εμπορεία παντός είδους Εξοπλισμού, Εξειδικευμένων Δαπέδων και εγκαταστάσεων, κυρίως Δημοσίων και Αθλητικών.

Διασφάλιση ποιότητας

Η εταιρεία ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ ΙΚΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση υψηλής ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, εφαρμόζοντας Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015, ΕΛΟΤ ISO 45001:2018.

Η ομάδα μας

ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Η κα. Τζωρτζάκη Αγγελική είναι κάτοχος διπλώματος Μηχανολόγου Μηχανικού και Αεροναυπηγού, με ειδίκευση στον τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και μεταπτυχιακού τίτλου Management Engineering, με ειδίκευση Energy and Environmental Management από το Politecnico di Milano. Από το 2017 έχει εργαστεί ως Μηχανολόγος Μηχανικός σε μελετητικά γραφεία και τεχνικές εταιρείες. Από τον Ιούλιου του 2020 εκτελεί καθήκοντα Προέδρου και Διαχειριστή στην κατασκευαστική εταιρεία ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ Ι.Κ.Ε.

ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ο κ. Κουκάκης Παναγιώτης είναι κάτοχος διπλώματος και μεταπτυχιακού τίτλου Civil Engineer από το Northeastern University of Boston. Διαθέτει εμπειρία άνω των 35 ετών στην κατασκευή έργων οικοδομικών, οδοποιίας, αθλητικών, αποχέτευσης, διαμόρφωσης και προστασίας περιβάλλοντος. Το 1994 αποτέλεσε ένας από τους βασικούς ιδρυτές της κατασκευαστικής εταιρείας ΓΗΓΕΡΤΟΝ Α.Ε. Έχει διατελέσει καθήκοντα Διευθύνοντα Συμβούλου στη ΓΗΓΕΡΤΟΝ Α.Ε., στη ΓΗΓΕΡΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε, και στη ΜΕΤΕΟΓΝΩΣΙΣ Α.Ε. Από τον Ιούλιο του 2020 εκτελεί καθήκοντα Γενικού Διευθυντή στην κατασκευαστική εταιρεία ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ Ι.Κ.Ε.

ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ο κ. Τζωρτζάκης Αθανάσιος είναι απόφοιτος του Πανεπιστήμιου Πειραιώς (ΑΒΣΠ). Διαθέτει εμπειρία άνω των 40 χρόνων. Έχει διετέλεσει καθήκοντα οικονομικού διευθυντή σε μεγάλες εμπορικές εταιρείες και εταιρείες πληροφορικής. Το 1994 ανέλαβε τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή της Κατασκευαστικής εταιρείας ΓΗΓΕΡΤΟΝ ΑΕ. Από τον Ιούλιο του 2020 εκτελεί καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή στην κατασκευαστική εταιρεία ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ Ι.Κ.Ε.

ΣΑΛΚΙΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ο κ. Σαλκιτζόγλου Άνθιμος είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού. Το 1998 απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο Highway Management and Engineering από το University of Birmingham. Από το 2000 μέχρι και σήμερα εργάζεται στην κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων ως επιβλέπων και σύμβουλος μηχανικός τεχνικών εταιρειών. Από τον Ιούλιο του 2020 εκτελεί καθήκοντα Τεχνικού Διευθυντή στην εταιρεία ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ ΙΚΕ.

ΤΖΙΩΡΤΖΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Η κα. Τζιωρτζιοπούλου Μαριάννα είναι κάτοχος πτυχίου Μηχανικού Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Τ.Ε.. Από το 2008 έχει εργαστεί σε τεχνικές εταιρείες ως γραμματέας και από το 2010 μέχρι και σήμερα εργάζεται σε τεχνικές εταιρείες στον τομέα των δημοσίων έργων και προμηθειών αναλαμβάνοντας την διεκπεραίωση αυτών από την αρχική διαγωνιστική διαδικασία, την επίβλεψη ως μηχανικός εργοταξίου κατά το στάδιο της κατασκευής και την τελική Παράδοση στον χρήστη. Από τον Δεκέμβριο του 2020 εκτελεί καθήκοντα Υπεύθυνης Δημοπρασιών στην κατασκευαστική εταιρεία ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ Ι.Κ.Ε.

Τοποθεσία

Εθνικής Αντιστάσεως 70
17237 Δάφνη

Social Media


© ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ ΙΚΕ. All rights reserved.
Κατασκευή ιστοσελίδων StartYouUp & weboptions