Με όραμα το περιβάλλον

Η ευαισθητοποίηση της ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ στα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι υψηλός στόχος και άμεση προτεραιότητα της. Αναλογιζόμενοι την διαρκώς επιδεινούμενη  οικολογική κρίση στον πλανήτη μας, μεριμνούμε για την μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.

Οι πρακτικές που έχουμε υιοθετήσει επικεντρώνονται στην συνολική μείωση των απορριμμάτων, στην ανακύκλωση υλικών και αποβλήτων, στην ελαχιστοποίηση κατανάλωσης χαρτιού και toner. Επιπλέον, σχεδιάζουμε για χρήση υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας και eco-label προϊόντα. Ιδιαίτερη δε βαρύτητα δίνεται στην εξοικονόμηση των πηγών ενέργειας και νερού.

Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην εφαρμογή των περιβαλλοντικών κανόνων σεβασμού και προστασίας του περιβάλλοντος σεβόμενοι τις αποφάσεις των Διεθνών Οργανισμών.