Κατασκευή
αθλητικών έργων

Τα στελέχη της εταιρείας μας, έχουν κατασκευάσει εκατοντάδες γήπεδα και Αθλητικές Εγκαταστάσεις δίνοντας έμφαση στο συνολικό σχεδιασμό υλοποίησης του έργου και έχοντας ως βασικό κριτήριο την άνεση και την ασφάλεια των αθλητών και των επισκεπτών.
Με τις συνεργασίες μας, αποκλειστικές ή μη, με εργοστάσια από όλο τον κόσμο που κατασκευάζουν πιστοποιημένο αθλητικό εξοπλισμό επιτυγχάνουμε την κατασκευή παντός είδους αθλητικών εγκαταστάσεων ενσωματώνοντας την παγκόσμια τεχνολογία, τις κατάλληλες προδιαγραφές και όλα τα συστήματα ποιότητας.
Με το πέρας των εργασιών παραδίδονται πλήρη τεύχη και αναλυτικές οδηγίες συντήρησης των εγκαταστάσεων για τη πρόληψη των προβλημάτων, που δημιουργούνται με το χρόνο και τη χρήση των συστημάτων, με σκοπό την μακροπρόθεσμη εξασφάλιση της ποιοτικής λειτουργίας των υποδομών.

Υπόλοιπες Υπηρεσίες

Κατασκευή κτηριακών έργων & έργων υποδομής

Συντήρηση

Μελέτες – συμβουλευτικές υπηρεσίες

Συνεργάτες
προμηθευτές

Η εταιρεία ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ ΙΚΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση υψηλής ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, εφαρμόζοντας Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015, ΕΛΟΤ ISO 45001:2018.