Νέα αρχή – Ίδρυση της εταιρείας

Η ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ ΙΚΕ ιδρύθηκε μέσα στο πλαίσιο μιας περιόδου γενικής προσμονής για ανάπτυξη στον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο όπου και η χώρα μας καλείται να ανακάμψει από μια πολυετή κρίση και όπου επιπλέον αυτή την χρονιά καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε επιπλέον την  αναπάντεχη υγειονομική κρίση της COVID-19.

Το όραμά μας είναι να συμμετέχουμε σε μια δημιουργική και παραγωγική εξέλιξη του τεχνικού, κατασκευαστικού και ενεργειακού  κλάδου στην χώρα μας, με προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και των συνεργατών μας. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται όλες μας οι διαδικασίες και ενέργειες, ενώ σημαντική βαρύτητα δόθηκε και στην περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας δεδομένης της εν εξελίξει παγκόσμια περιβαλλοντικής κρίσης. Ιδιαίτερη μέριμνα θα λαμβάνεται επιπλέον για την κοινωνική ευαισθητοποίηση της εταιρείας μας.