Κατασκευή
αθλητικών έργων

Τα στελέχη της εταιρείας μας, έχουν κατασκευάσει εκατοντάδες γήπεδα και Αθλητικές Εγκαταστάσεις δίνοντας έμφαση στο συνολικό σχεδιασμό υλοποίησης του έργου και έχοντας ως βασικό κριτήριο την άνεση και την ασφάλεια των αθλητών και των επισκεπτών.
Με τις συνεργασίες μας, αποκλειστικές ή μη, με εργοστάσια από όλο τον κόσμο που κατασκευάζουν πιστοποιημένο αθλητικό εξοπλισμό επιτυγχάνουμε την κατασκευή παντός είδους αθλητικών εγκαταστάσεων ενσωματώνοντας την παγκόσμια τεχνολογία, τις κατάλληλες προδιαγραφές και όλα τα συστήματα ποιότητας.
Με το πέρας των εργασιών παραδίδονται πλήρη τεύχη και αναλυτικές οδηγίες συντήρησης των εγκαταστάσεων για τη πρόληψη των προβλημάτων, που δημιουργούνται με το χρόνο και τη χρήση των συστημάτων, με σκοπό την μακροπρόθεσμη εξασφάλιση της ποιοτικής λειτουργίας των υποδομών.

Κατασκευή κτηριακών έργων
& έργων υποδομής

Η εταιρεία μας επενδύοντας στην εμπειρία των στελεχών της και στην εξειδικευμένη επιστημονική τεχνογνωσία τους, αναλαμβάνει την κατασκευή έργων υποδομής, όλων των κλάδων, καθώς και την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών κτηριακών εγκαταστάσεων.
Στόχος είναι η εργονομία, η λειτουργικότητα και η βιωσιμότητα των κατασκευών στο πέρασμα του χρόνου.
Για τον σκοπό αυτό η εταιρεία διαθέτει πτυχίο κατασκευής Δημοσίων έργων 2ας τάξεως του ΥΠΕΧΩΔΕ για έργα Οδοποιίας, Οικοδομικά, Υδραυλικά, Ηλεκτρομηχανολογικά, Βιομηχανικά-Ενεργειακά και 1ης τάξεως για έργα Πρασίνου.

Τοποθεσία

Εθνικής Αντιστάσεως 70
17237 Δάφνη

Social Media


© ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ ΙΚΕ. All rights reserved.
Κατασκευή ιστοσελίδων StartYouUp & weboptions