Με όραμα το περιβάλλον

Η ευαισθητοποίηση της ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ στα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι υψηλός στόχος και άμεση προτεραιότητα της. Αναλογιζόμενοι την διαρκώς επιδεινούμενη  οικολογική κρίση στον πλανήτη μας, μεριμνούμε...

Συνεχίστε την ανάγνωση

Νέα αρχή – Ίδρυση της εταιρείας

Η ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ ΙΚΕ ιδρύθηκε μέσα στο πλαίσιο μιας περιόδου γενικής προσμονής για ανάπτυξη στον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο όπου και η χώρα μας καλείται να ανακάμψει από μια πολυετή κρίση και όπου επιπλέον...

Συνεχίστε την ανάγνωση