Συντήρηση

Η εταιρεία μας ακολουθώντας τις σύγχρονες ανάγκες των αθλητικών και κτηριακών εγκαταστάσεων καθώς και των έργων υποδομής επενδύει στη δυνατότητα μακροχρόνιας παροχής υπηρεσιών συντήρησης με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία των εγκαταστάσεων, την αύξηση της ενεργειακής τους απόδοσης και τον εκσυγχρονισμό τους με βάση τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των χρηστών τους.

Μελέτες – συμβουλευτικές
υπηρεσίες

Η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει και να εκπονήσει το σύνολο των μελετών, τεχνικών εκθέσεων και περιγραφών για κάθε έργο, βασιζόμενη στην εξειδικευμένη τεχνογνωσία των στελεχών της.
Κάθε μελέτη περιλαμβάνει πλήρη περιγραφή του τρόπου κατασκευής ενός έργου, τεχνικές επιλύσεις, το είδος των εργασιών καθώς και τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιηθούν.

Διαχείριση
έργου

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει το σχεδιασμό, την οργάνωση και τον έλεγχο των πόρων που θα ικανοποιήσουν την εκτέλεση του έργου ικανοποιώντας επί μέρους στόχους χρονικούς, κοστολογικούς και ποιοτικούς.
Οι τεχνικοί της εταιρείας, έχουν μακρά θητεία σε συντονισμό και παρακολούθηση έργων και γενικά στη διαχείριση μικτών έργων, με χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων Project Management (Primavera, MS Project, ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου) και τις ανάγκες του έργου όπως αυτές εκφράζονται από τον πελάτη.
Η ομάδα των μηχανικών της ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ Ι.Κ.Ε., υποστηρίζεται από εξωτερικούς συμβούλους εκτεταμένης εμπειρίας στη διαχείριση τεχνικών έργων, ενώ οι υπεύθυνοι τμημάτων και πολλά στελέχη είναι πιστοποιημένοι κατά ΙΡΜΑ και PMI

Τοποθεσία

Εθνικής Αντιστάσεως 70
17237 Δάφνη

Social Media


© ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ ΙΚΕ. All rights reserved.
Κατασκευή ιστοσελίδων StartYouUp & weboptions